A Bermuda háromszög feltételezett titka

A Bermuda-háromszög az Egyesült Államok keleti partvonala mentén fekvő, nagyjából háromszög alakú terület, melyről rengeteg hihetetlen történet kering: különös fények, nyomtalan eltűnések, téridő anomáliák, megzavarodott elektromos készülékek. Nagyon érdekes hely, a legtöbben mégis félnek még a környékére is menni.

Ezen a helyen nem is olyan régen amerikai és francia kutatók szenzációs dologra bukkantak: egy hatalmas kristálypiramist találtak az Atlanti-óceán 2000 méteres mélységében….

Már Kolombusz is beszámolt arról, hogy három hónapos hajózása idején különös fényeket láttak éjszaka a Bermuda-háromszög környékén:
„Az éjszaka nappallá lett; a hullámokból kiragyogó fény mellett könyvet olvashattunk a fedélzeten. Mindnyájan a fedélzetre szaladtunk és rémülten állapítottuk meg, hogy hajónkat alulról rengeteg fénykör világítja meg, amelyek ráadásul körbe-körbe forogtak. A fényküllők hol az egyik, hol a másik irányba futottak, mintha emberi kéz irányította volna őket. Gáspár atya a Szent Evangélium egy részletét olvasta fel hangosan, akárha maga Szent János űzné el az ördögöt. Amikor szavaiban odáig jutott, hogy ‘a fény pedig sötétségben világít’, a fénykörök szétestek, majd kialudtak és szinte a mélybe hulltak, eltűntek. Utána még sokáig töprengtünk, mi lehetett ez, de senki nem volt képes megfejteni a rejtélyt.”

A fehér fényeket a Bermuda-háromszög környékén már évszázadok óta észlelik, s már régen gyanakodnak arra, hogy a fények az óceán mélyéről valamilyen tárggyal kell, hogy kapcsolatosak legyenek. Ezek a megfigyelt fények általában pár száz méter kiterjedésűek, de akad köztük több kilométeres is. Többnyire megjelenésük a huszonnégy órás időtartamot nem éri el, eltűnnek, azonban olyannyira feltűnőek, hogy a világűrből is lehet őket látni.
A jelenség olyan benyomást kelt, mintha valami tejfehér köd mozogna a vízfelszín alatt, mely fehérré, ezüstössé varázsolja az óceánt.
Mike Walters kutató 30 kilométerre Bermuda partjaitól délnyugatra végzett merülés során egy hatalmas kristályt talált, mely többnyire a homokban van eltemetve körülbelül 30 méterre a víz alatt. A kristály nagyon nagy, és Walters azt hiszi, hogy ez a legnagyobb kristály, amit valaha találtak. Amikor először látta a kristályt, mindössze 3 méternyit látott belőle, de jól látszott az egész alakja a homokból, ami befedte. Walters becslése szerint az egész 15 méter is lehet, és körülbelül 1,5 méter széles. A kristály élénksárga színű volt, és úgy tűnt, mintha fényt bocsátana ki közvetlenül maga körül a vízben. Furcsa tulajdonságokkal rendelkezett, legfurcsább tulajdonsága az volt, hogy 15 méteren belül minden fémtárgyat magához vonzott. De bármilyen elektromos készülék a közelében meghibásodott.
Ez lehet a magyarázata a Bermuda háromszögben történt eltűnéseknek.
Sokan úgy vélik, az elsüllyedt Atlantisz bizonyítéka is ez lehet. Bármi is az igazság, az idők során egyre tisztábban látjuk, és amikor eljön az ideje, megfejtjük és megértjük majd a Bermuda háromszög titkát is, teljesen.