4. TELJESEN ÁTFORDÍTHATÓ, ÖSSZEFORGATHATÓ, HANGONKÉNT ÁTFORGATHATÓ SZAVAINK

N

Bizonyítékok hosszú sora arra, hogy minden ősnyelvi, és mai magyar szó, alkotó hangjaival körülíró magyarázatot ad önmagáról.

A szótárban a címszónál bővebb magyarázat található.

 

NADRÁG – DRÁGÁN, gyökátvetés, fordítás. A NADRÁGhoz DRÁGÁN jutott az igénylő.
NaDRáG – DRáGáN
hangváz: N-D-R-G – D-R-G-N.

 

NADRÁG – GÁRDÁN, teljes átford. A NADRÁG mintegy GÁRDÁN állt a hideggel szemben.
NaDRáG – GáRDáN hangváz: N-D-R-G – G-R-D-N.

 

NAFTA – FANTA, gyökátforg. A NAFTA a nedv, a FANTA a forrás, a NAFTA a FANTA nedve.
NaFTa – FaNTa
hangváz: N-F-T – F-N-T.

 

NAFTA – ATFAN, gyökátforgatás. Ha a női FAN megkapja a férfi NAFTÁt, nedvet, akkor AD FANt, azaz kis inFANt, azaz babát.
NaFTa – aDFaN
hangváz: N-F-T – D-F-N.

 

NARANCS – CSORAN, hangugr. A lédús gyümölcsre mondhatták: NARANCS, CSORRANCS levet. Nem kizárt, hogy eredeti neve NYARANYCS, NYÁRANYCS volt.
NaRaNCS – CSoRRaN hangváz: N-R-N-CS – CS-R-N.

 

NÁSFA – FANÁS gyökátforgatás. Ez a FANOS szót tolja előtérbe, amely a FANnal, ágyékkal, NÁSZ-szal kapcsolatos. NÁSZra késztető hatást kiváltó lenne a drága ékszer. A NÁSFA FANOSsá tesz, azaz NÁSZra hívó, arra esélyt kínáló.
NáSFa – FaNoS hangváz: N-S-F – F-N-S.

 

NASPOLYA – LASPONYA, hangátforgatás. A NASpolya NAS gyöke: élvezettel ehető: NASSol. A lasPONYA az utóérésben PONYUló, puhuló jellemzője: PONYik.
NaSPoLYa – LaSPoNYa hangváz: N-S-P-LY – L-S-P-NY.

 

NASSOL – LASSAN teljes átfordítás. Azt mutatja, hogy nem sietős LASSAN végzett eszegetés. NaSSoL – LaSSaN hangváz: N-SS-L – L-SS-N.

 

NÁSZ – SZÁN gyökford. A NYOSZolya NÁSZa, NÁSZ a NYOSZolyán. NÁSZkor csusSZAN, mint a havon a SZÁN.
NáSZ – SZáN hangváz: N-SZ – SZ-N.

 

NATÚRTURÁN, gyökátforg. NATÚR = fel NEm TÚRt, őseredeti állapot, ennek TURÁN, orján, marján való természetes élet, a TURNI kezdés előtt.
NaTúR – TuRáN hangváz: N-T-R – T-R-N.

 

NATÚR – RÚTAN teljes átford. A NATÚR avatatlan felTÚRása, elTORzítva, RÚTAN néz ki, s így már nem NATÚR, de nem is TANOR.
NaTúR – RúTaN hangváz: N-T-R – R-T-N.

 

NATÚR – TANOR, gyökátforg. A NATÚR őseredeti állapot – ellentéte a TANOR. Az ősi települések melletti TANOR térség, TANORok már a felTÚRt, tudatosan művi munkálatokkal TERmésre fogott, a földművelés TANÁRai által beTANított terület.
NaTúR – TaNoR hangváz: N-T-R – T-N-R.

 

NAVIGÁL – VONIGÁL, gyökfordítás. A NAVigáló egy útVONal mentén halad, ahhoz IGAzítja a NAVÁt a hajót.
NaViGáL – VoNiGáL hangváz: N-V-G-L – V-N-G-L.

 

NAVIGA – VAGINA, gyökátforgatás. A férfit nemi ösztöne NAVIGÁlja a VAGINA felé. Az újszülöttet az anya a VAGINÁn át NAVIGÁlja a világra.
NaViGa – VaGiNa hangváz: N-V-G – V-G-N.

 

NAVIGÁL – VILÁGÁN, gyökátforgatás. A NAVIGÁLás VILÁGÁN, azaz VILÁGosAN, pontosan megtervezett, végrehajtott kell legyen.
NaViGáL – ViLáGáN hangváz: N–V-G-L – V-L-G-N.

 

NEDŰ – ÜDÉN, teljes átfordítás. A jó NEDŰ ÜDÉN tart.
NeDű – üDéN hangváz: N-D – D-N.

 

NEGATÍV – VITAGÉN, teljes átfordítás. A VITA tárgya a GÉN. Szükséges avagy nem. Ez az élethelyzet – lehet érthetően – a GÁTló, NEGATÍV hozzáállásának oka, vagy GÁTolt a TEVékenységében, nem lesz ÍVás.
NeGaTíV – ViTaGéN hangváz: N-G-T-V – V-T-G-N. A

 

NEGATÍVVAGINÁT, gyök és hangátvetés. NEGATÍV a nő hozzáállása, a VAGINA felé NAVIGÁT fékező.
NeGaTiV – VaGiNáT – NaViGáT hangváz: N-G-T-V – V-G-N-T – N-V-G-T.

 

NÉGYEL – LEGYEN, teljes átfordítás. Azért NÉGYEL keményen, hogy LEGYEN. A NÉGYELés LÉNYEGe, hogy LEGYEN, mert akkor mondhatja: vagyon.
NéGYeL – LéNYeG – LeGYeN
hangváz: N-GY-L – L-NY-G – L-GY-N.

 

NÉGYEL – AGYALÓN, hangösszeforgatás. NÉGYEL AGYALÓN, hogy LeGYeN, amit eGYeN a család!
NéGYeL – aGYaLóN hangváz: N-GY-L – GY-L-N.

 

NÉGYEL – LÁGYAN, teljes átfordítás. Csak LÁGYAN NÉGYEL, nem siet.
NéGYeL – LáGYaN hangváz: N-GY-L – L-GY-N.

 

NÉHA – ÉHEN, teljes átfordítás. A NÉHA szó köztes űr, HIÁNY jelentésű. Aki NÉHA eszik, legtöbbször ÉHEN van.
NéHa – éHeN hangváz: N-H – H-N.

 

NEHÉZ – ZUHAN, teljes átfordítás. A NEHÉZ tárgy elszabadulva ZUHAN.
NeHéZ – ZuHaN hangváz: N-H-Z – Z-H-N.

 

NEHÉZ – HÚZNA, gyökátforgatás. Ami NEHÉZ, jól HÚZNA a mérlegen.
NeHéZ – HúZNa hangváz: N-H-Z – H-Z-N.

 

NEKTÁR – ÉRTÉKEN, teljes átfordítás. A NEKTÁR ÉRTÉKEN nyugvó, értéket hordoz, tartalmaz. NeKTáR – éRTéKeN hangváz: N-K-T-R – R-T-K-N.

 

NEKTÁROS SERKENT, gyökátforg. A NEKTÁROS tartalmú étel-ital SERKENTő hatású.
NeKTáRoS – SeRKeNT hangváz: N-K-T-R-S – S-R-K-N-T.

 

NEKTÁR – KANTÁR, gyökátforg. A NEKTÁR mérhető, ennek eszköze a KANTÁR, azaz mérleg. NeKTáR – KaNTáR hangváz: N-K-T-R – K-N-T-R.

 

NEKTÁR – KENTER, gyökátforg. Aki NEKTÁRral él, az jó KANTÁRral irányított, és KENTERben veri ellenfeleit egészséges életvitelben.
NeKTáR – KeNTeR hangváz: N-K-T-R – K-N-T-R.

 

NEKTÁR – TÁRNOK, gyökátforg. A NEKTÁR értékes volt, azt az uralkodók külön TÁRNOKra bízták. NeKTáR – TáRNoK hangváz: N-K-T-R – T-R-N-K.

 

NEKTÁR – NŐKTÁRA, A NŐK TÁRolják a legfinomabb NEKTÁRt a férfi számára. Ez a iségük egész TÁRháza. A TERemtő NEKTÁRként TERemtette a t.
NeKTáR – NőK TáRa hangváz: N-K-T-R – N-K-T-R.

 

NEKTÁR – NIKÁTOR Ha NEKTÁRral élsz NIKÁTOR, győztes lehetsz, mert egészséges maradsz. NeKTáR – NiKáToR hangváz: N-K-T-R – N-K-T-R.

 

NESZTOR – SZENÁTOR, gyökátforg. A NESZTOR tisztség, rang volt, amely később személynévvé is vált. A diNASZtia csúcsán, TORnyán levő, tisztességben megvénült férfi volt, így őSZEN TANÁSZolt (tanász – szenát), azaz tanácsolta a rangidős NESZtor vagy SZEN(á)tor a törzs népét. NeSZToR – SZeNáToR hangváz: N-SZ-T-R – SZ-N-T-R.

 

NESZTOR – TANÁSZOR, gyökátforg. A NESZTOR ugyanakkor TANÁSZOR és SZENÁTOR, aki tanászolja, tanácsot oszt a tapasztalatlan fiataloknak.
NeSZToR – TaNáSZoR – SZeNáToR hangváz: N-SZ-T-R – T-N-SZ-R – SZ-N-T-R.

 

NESZTOR – SZANITER, gyökátforg. A NESZTOR SZENÁTOR elvileg a népegészségéért is felelt, azaz SZANITER is volt.
NeSZToR – SZeNáToR – SZaNiTeR hangváz: N-SZ-T-R – SZ-N-T-R – SZ-N-T-R.

 

NIKÁB – BÉKÉN, teljes átfordítás. NIKÁBbal valószínűbb, hogy BÉKÉN hagyja a nőt, nem zaklatja. NiKáB – BéKéN hangváz: N-K-B – B-K-N.

 

NIKÁB – BIKINI, teljes átfordítás. A BiKiNi azonos hangvázra épül, mint a NiKáB, és mindkettő a férfiszemek elől takar el kívánatos női testrészeket. NiKáB – BiKiNi hangváz: N-K-B – B-K-N.

 

NIMFA – FEMIN, gyökátforg. A NIMFA – nőfi – nőlány. A NIMFA egy átforgatásban: FAMIN > FEMIN = NŐ. NiMFa – FeMiN hangváz: N-M-F – F-M-N.

 

NIMFA – FANIM, gyökátvetés. A NIMFA termékenység megjelenítője, s így nőként nőiségét, FANját, ágyékát kínálja: FAN IM. NiMFa – FaNiM hangváz: N-M-F – F-N-M.

 

NOKEDLI – ILDEKON, teljes átfordítás. Nem tudni, de úgy mutatja, mintha egy ILDIKÓN múlt volna kezdetben a jó NOKEDLI készítés találmánya. Különben mindkettő férfiak kedvence: ILDIKÓ és a NOKEDLI is.
NoKeDLi – ILDiKóN hangváz: N-K-D-L – L-D-K-N.

 

NOKEDLI – NO KEDLI? KEDLI NA! A magyar férfi KEDLI, DIKÁL neki ILDIKÓ és az általa készített NOKEDLI is.
NoKeDLi – KeDLi Na – DiKáL – ILDiKó hangváz: N-K-D-L – K-D-L-N – D-K-L – L-D-K.

 

NOMÁD – DÉMON, telj. átford. Úgy érzékelteti: a NOMÁD nép, űzött, otthontalan DÉMON, lenne. NoMáD – DéMoN hangváz: N-M-D – D-M-N.

 

NOMÁD – NYOMÓDÓ. A NOMÁD állandóan NYOMul ODébb – NYOMÓDó – NOMÁD.
NoMáD – NYoMóDó
hangváz: N-M-D – NY-M-D.

 

NORMA – MANÍR, gyökátforgatás. A NORMA a FORMÁban levő, általa körülölelt belső tartalom működési szabálya. Ez egyénre szabva: MANÍR.
NoRMa – MaNíR hangváz: N-R-M – M-N-R.

 

NŐSTÉNY – SŐNNYÉT, gyökátforgatás. Kezdetben a NŐSTÉNY szó a NŐ TÉNYei, a NŐS TÉNYek összegző szava. A TÉNYe a kis SŐN, ő adja az élet SŐNJÉT, SŐNNYÉT, szépségét.
NőSTéNY – SőNNYéT hangváz: N–S-T-NY– S-N-NY-T.
A son, sön, szon, szön, szun, szün = a nász magzata.

 

NŐSTÉNY – NÁSZTÉNY. A a NÁSZ egyik fő TÉNYezője, ŐSTÉNYezője, ő adja a NŐI, NŐS jellemzők TÉNYsorozatát a NÁSZhoz.
NőSTéNY – NáSZTéNY hangváz: N-S-T-NY – N-SZ-T-NY.