3. TELJESEN ÁTFORDÍTHATÓ, ÖSSZEFORGATHATÓ, HANGONKÉNT ÁTFORGATHATÓ SZAVAINK

M

Bizonyítékok hosszú sora arra, hogy minden ősnyelvi, és mai magyar szó, alkotó hangjaival körülíró magyarázatot ad önmagáról.

A szótárban a címszónál bővebb magyarázat található.

MACERA – CEREMA, gyökátforg. Az unalmas CEREMÓnia MACERÁs. MaCeRa – CeReMa hangváz: M-C-R – C-R-M.

 

MAKER – REMEK, gyökátforg. Az ősiségben a MAKER volt a mester, Aki REMEKet készített. MaKeR – ReMeK hangváz: M-K-R – R-M-K.

 

MAKER – KÉREM, hangátforgatás. A MAKERt KÉREM fel egy munkára. . MaKeR – KéReM hangváz: M-K-R –  K-R-M.

 

MAKER – MEREK, teljes átfordítás. A jó MAKERtől MEREK rendelni.  MaKeR – MeReK hangváz: M-K-R – M-R-K.

 

MADÁR – ERDŐM, teljes átfordítás. A MADÁR az ERDŐM lakója.
MaDáR – eRDőM hangváz: M-D-R – R-D-M.

 

MADZAG – GAZDÁM, teljes átfordítás. MADZAGgal kötözi GAZDÁM a szőlőt. MaDZaG – GaZDáM hangváz: M-D-Z-G – G-Z-D-M.

 

MADZAG – DUZMOG, hangöszeforgatás. Akinek MADZAGos az idegállapota, az DUZMOG. MaDZaG – DuZMoG hangváz: M-D-Z-G – D-Z-M-G.

 

MADZAG – MAGZÓD, hangátvetés. A magasra növő MAGZÓDó növények szárait MADZAGgal karóhoz kötözik, hogy ki ne dőljenek.  MaDZaG – MaGZóD hangváz: M-D-Z-G – M-G-Z-D.

 

MAFFIA – FAMÍLIA, gyökátforgatás. MAFILIA – FAMÍLIA, ez lehetett az ősi megnevezés. MaFiLia – FaMíLia hangváz: M-F-L – F-M-L.

 

MÁGLYA – GÓLYÁM, hangösszeforgatás. A kéményre MÁGLYAszerű fészket rakott a GÓLYÁM. MáGLYa – GóLYáM hangváz: M-G-LY – G-LY-M.

 

MÁGNÁS – MÉNASÁG, hangösszforg. MÁGNÁS volt MÉNASÁG is, Atilla király főembere. MáGNáS – MéNaSáG hangváz: M-G-N-S – M-N-S-G.

 

MAGYAR – GYARMA, cyökátvetés.  A MAGYAR nép GYARMA, dolgos, munkás, GYARMOló nép . MaGYaR – GYaRMa hangváz: M-GY-R – GY-R-M.

 

MAKULA – ALAKOM, teljes átfordítás. Akarom, hogy MAKULA nélküli legyen ALAKOM.  MaKuLa – aLaKoM hangváz: M-K-L – L-K-M. 

 

MAKULA – LAKOMA, teljes átfordítás. A féktelen LAKOMÁk nem minden MAKULA nélküliek.  MaKuLa – LaKoMa hangváz: M-K-L – L-K-M. 

 

MAKULA – LAKOM, teljes átfordítás. Fontos, hogy MAKULA nélküli, tiszta legyen a LAKOM.  MaKuLa – LaKoM hangváz: M-K-L – L-K-M. 

 

MAKULA – LUKAM, teljes átfordítás. A testemen levő LUKAM  is MAKULA nélküli legyen. MaKuLa – LuKaM hangváz: M-K-L – L-K-M. 

 

MÁLÉ – OMLÓ, hangátforg. A MÁLÉ könnyen OMLÓ, MÁLLÓ. MáLé – MáLLó – oMLó hangváz: M-L – M-L – M-L.

 

MÁLHA – HALOM, teljes átfordítás. A nagy HALOM MÁLHA ledobva. MáLHa – HaLoM hangváz: M-L-H – H-L-M.

 

MÁLHA – LOMHA, gyökátforgatás. A MÁLHA LOMHÁn hanyagul ledobva. MáLHa – LoMHa hangváz: M-L-H – L-M-H

 

MÁLHA – HAMEL, gyökátforgatás. A MÁLHA a teve, a HAMEL hátára rakva. MáLHa – HaMeL hangváz: M-L-H – H-M-L

 

MÁLHA – HAMÁL, gyökátforgatás. A MÁLHÁt a HAMÁLok, hordárok rakják a teve hátára. MáLHa – HaMáL hangváz: M-L-H – H-M-L.

 

MÁLHA – HÁMMAL, gyökátforgatás. A MÁLHÁt HÁMMAL kötik a tergenyéhez. MáLHa – HáMMaL hangváz: M-L-H – H-M-L.

 

MÁLNA – NYÁMOL, gyökátforgatás.  A finom MÁLNA NYÁMOLható. MáLNa – NYáMoL hangváz: M-L-N – NY-M-L.

 

MALTER – TERMEL, gyökátvetés. A MALTERt felTERMELik a falfelületre vakoláskor. MaLTeR – TeRMeL hangváz: M-L-T-R – T-R-M-L.

 

MALTER – LÁRMÁT, hangösszeforgatás. A kőműves LÁRMÁT csap, ha nem jön a MALTER. MaLTeR – LáRMáT hangváz: M-L-T-R – L-R-M-T.

 

MALTER – TERMÁL, gyökátvetés. A MALTERből készült vakolat kitűnő hőszigetelő. MaLTeR – TeRMáL hangváz: M-L-T-R – T-R-M-L.

 

MAMAliga – MAMA aLIG. A MAMALIGA, MAMA ALIG étele, nem tart a gyomorban. MaMaLiGa – MaMa aLiG hangváz: M-M-L-G – M-M-L-G.

 

MANDARIN – NIRADNAM, teljes átfordítás NIR = NYIRok, lé. MANDARIN: ízletes, finom NYIRkom, levem ADNÁM.  MaNDaRiN – NiR aDNáM hangváz: M-N-D-R-N – N-R-D-N-M.

 

MANDOLIN – NILOMAND, hangcsoport átvetés. A koboz mellett, a DALban megNYILÓ, énekMONDÓ ősi hangszere. DOLIN – DALON, MANDALON, DALON MONDOm, hangszer, amelyen megNYILOk és MONDOm DALOM.
MaNDoLiN – NiLó MoNDó hangváz: M-N-D-L-N – N-L-M-N-D

 

 

MANDULA – ALUDNAM teljes ford. Ha MANDULÁt ennék, nyugton ALUDNÁM át az éjt. MaNDuLa – aLuDNáM hangváz: M-N-D-L – L-D-N-M.

 

MANDULA – NAMDULA, gyökátforgatás. A MANDULA hatása NEM DÚLÓ, nyugtató. MaNDuLa – NeM DúLó hangváz: M-N-D-L – N-M-D-L.

 

MANDULA – ANDULAM, hangátvetés. A MANDULA lehet ANDALOMra. MaNDuLa – aNDaLoM hangváz: M-N-D-L – N-D-L-M.

 

MANDULA – DOMOLAN, hangösszeforgatás. DOMOLAN = nyugodtan, ősnyelvi szó, amely ma nincs jelen a magyar nyelvben. A MANDULA nyugodttá tesz, DOMOLAN ítéled meg a dolgokat. MaNDuLa – DoMoLaN hangváz:M-N-D-L – D-M-L-N.

.

MÁNGOROL – GURULMÁN, gyökátfogatás. A MONGOROLÓ, MÁNGORLÓ gördülő szerkezet. Régen –, hisz akkor kapta nevét – GURULMÁNY.
MáNGoRLó – GuRuLMáN
hangváz: M-N-G-R-L – G-R-L-M-N.

 

MÁNGOROL – GOROLNOM, gyökátforgatás. Amikor MÁNGOROL, akkor GURULva NYOMja meg a talajt, vásznat stb.: GURULNYOM.
MáNGoRoL – GuRuLNYoM hangváz: M-N-G-R-L – G-R-L-NY-M.

 

MANNA – NAMMA, gyökátforgatás. A MANNA csak aznap volt ehető. Neve átfordítva mutatja érthetően: NAM MA, NYÁM MA, enNÉM MA! MaNNa eNNéM Ma, NYaM Ma hangváz: M-N-N – N-M-M – NY-M-M.

 

MARAD – DARAM, teljes átfordítás. DARAM = ROM, omló. Lehetett MARAD – ROMAD – DARAM alakja is a szónak.  Ami nem MARAD épségben, az DARAM, ROMAD lesz. MaRaD – DaRaM – RoMaD hangváz: M-R-D – D-R-M – R-M-D.

 

MARAD – RÁMÁD, gyökátforgatás. Ha jó a RÁMÁD, akkor megMARADsz. Az iszlám RAMADán célja testi és lelki RÁMÁD megőrzése, MARADj RÁMÁDon, kereteid közt, mert csak úgy MARADsz elfogadható. MaRaD – RáMáD hangváz: M-R-D – R-M-D.

 

MARAD – DERMA, gyökátforgatás. A DERMA a bőröd, a RÁMÁD, kereted, amelyben megMARADsz. MaRaD – DeRMa hangváz: M-R-D – D-R-M.

 

MARÉK – KÉREM, teljes átfordítás. A nyitott MARÉK KÉR.
MaRéK – KéReM hangváz: M-R-K – K-R-M.

 

MARÉK – MÉREK. Kezdetben a MARÉK MÉRtékegység volt. Egy MARÉK búza, árpa, korpa, liszt stb. MaRéK – MéReK hangváz: M-R-K – M-R-K.

 

MARÉK – MEREK. A MARÉK MERítő eszköz is. MARÉKkal MEREK vizet, gabonát. MaRéK – MéReK hangváz: M-R-K – M-R-K.

 

MARÉK – KAROM, teljes átfordítás. A MERítő MARÉK nyele, a KAROM. MaRéK – KaRoM hangváz: M-R-K – K-R-M.

 

MARÉK – KÁROM, teljes átfordítás. MARÉKkal MÉREK, s ha jól számolom, nem lehet KÁROM. MaRéK – KáRoM hangváz: M-R-K – K-R-M.

 

MAROK – RAKOM, gyökátfogatás. MAROKkal MARKOLva RAKOM, nyújtom a KAROM. MaRoK – RaKoM hangváz: M-R-K – R-K-M.

 

MAROK – REMEK, gyökátforgatás. MAROKban fogom a készített REMEKet. MaRoK – ReMeK hangváz: M-R-K – R-M-K.

 

MARÉK – KAMRA, teljes átfordítás. MARÉKkal begyűjtötteket RAKOM a KAMRÁba. MaRoK – KaMRa hangváz: M-R-K K-M-R.

 

MARÉK – RÍMEK, gyökátforgatás. A vers: MARÉKnyi gondolat RÍMEKbe szedve. MaRéK – RíMeK hangváz: M-R-K – R-M-K.

 

MARHA – HAMAR, gyökátvetés. IgásMARHA erővel HAMARabb megy a munka. MaRHa – HaMaR hangváz: M-R-H – H-M-R.

 

MARHA – HÁROM, gyökátforgatás. MARHÁval HÁROMszoros a teljesítmény. MaRHa – HáRoM hangváz: M-R-H – H-R-M.

 

MARHA – ROHAM, hangátforgatás. MARHA igával ROHAMosan növekedett termelékenység. MaRHa – RoHaM hangváz: M-R-H – R-H-M.

 

MÁRKAKAMARA, gyökátforg. A királyi KAMARA az adóból összeMARKOlt MÁRKA helye. MáRKa – KaMaRa hangváz: M-R-K – K-M-R.

 

MÁRKA – RAKOM, hangátforgatás. A MÁRKÁt a kincstárba, halomba RAKOM. MáRKa – RaKoM hangváz: M-R-K – R-K-M.

 

MÁRKA – MARÉK. Van, aki szeret MARÉKban tartani minél több MÁRKÁt. MáRKa – MaRéK hangváz: M-R-K – M-R-K.

 

MÁRKA – KARMA, hangátforgatás.  A mohó KARMAiban szereti tudni az összes MÁRKÁt. MáRKa – KaRoM hangváz: M-R-K – K-R-M.

 

MÁRKA – MARKA. Van olyan, akinek a MARKA nem telne be semennyi MÁRKÁval. MáRKa – MaRKa hangváz: M-R-K – M-R-K.

 

MASINA – INASOM, teljes átfordítás. Az ember a segédet, a segédeszközeit nevezte MASINÁnak, INASnak. Akinek MASINÁja volt, mondta: a MASINA az INASOM.
MaSiNa – iNaSoM hangváz: M-S-N – N-S-M.

 

MASINA – MOSÓNŐ. A MASINA nem mozgóeszköz volt. A törzsölőMASINA, a MOSÓNŐ által MOSÁsl használt hullámos lemez volt. MaSiNa – MoSóNa hangváz: M-S-N – M-S-N.

 

MASINA – ASINOM, hangátforgatás. MASINA volt a kis teherhordó szamár is, amelyet ASINÓMnak neveztek az ősnyelven. MaSiNa – aSiNóM hangváz: M-S-N – S-N-M.

 

MASZLAG – MEGLESZ, hangátforgatás. A MASZLAG ajzószer, ha beadják, MEGLESZ a hatás. MaSZLaG – MeGLeSZ  hangváz: M-SZ-L-G – M-G-L-SZ.

 

MASSZA – SZUMMA, gyökátforgatás. A MASSZA = tömeg. A SZUMMA is tömeg. MaSSZa – SZuMMa hangváz: M-SZ-SZ – SZ-M-M.

 

MATADOR – TÁMADOR, gyökátforg. A MATADOR TÁMAD, ORot, ÖL. TÁM-AD ORvul. MaTaDoR – TáMaDoR hangváz: M-T-D-R – T-M-D-R.

 

MATEK – KAMAT, hangátforg. A mateMATIKA a bankügyletek KAMATszámításaiban is jelen van. MaTeK – KaMaT hangváz: M-T-K – K-M-T.

 

MATEMATIKAKAMATETIKA hangátforgatás. Az egészséges MATEMATIKA elméletileg a KAMATETIKA alapja lenne.
MaTeMaTiKa – KaMaTeTiKa hangváz: M-T-M-T-K – K-M-T-T-K.

 

MATRING – RINGTAM, gyök-, hangcsoport. Aki MATRINGolt vagy látott MATRINGolót, tudja: a művelet RINGatózó mozgást igényel.  MATRINGolás közben RINGTAM. MaTRiNG – RiNGTaM hangváz: M-T-R-N-G – R-N-G-T-M.

 

MATRÓZ – MÁRTÓZó, hangugrás. Az ősi kisteknő hajókon a MATRÓZ sokszor volt csuromvizes, s ez névadó jellemzője lett, azon egyszerű okból, hogy a hajósok sokszor MÁRTÓZtak vízbe. MaTRóZ – MáRTóZó hangváz: M-T-R-Z – M-R-T-Z.

 

MATRÓZ – SZÓRTAM, teljes átfordítás. MegSZÓRTAM vízzel a MATRÓZt. MaTRóZ – SZóRTaM hangváz: M-T-R-Z – SZ-R-T-M.

 

MATRÓZ – SZÁRÍTOM, teljes átfordítás. A régi idők MATRÓZai sokszor MÁRTÓZtak vízbe, és sokszor mondták: Bőrömön SZÁRÍTOM a ruhám.
MaTRóZ – SZáRíToM hangváz: M-T-R-Z – SZ-R-T-M.

 

MAZSOLA – ZSEMLE, gyökátforgatás. MAZSOLA ZSEMLÉvel, szőlő lágy kenyérrel. MaZSoLa – ZSeMLe hangváz: M-ZS-L – ZS-M-L.

 

MAZSOLA – MALOZSA, hangátvetés. A MAZSOLA ismert MALOZSA néven is. A MAZSOLA az egészség ZSÁMOLYA. Erőteljes szabadgyök-irtó hatású. MaZSoLa – MaLoZSa – ZSáMoLY hangváz: M-ZS-L – M-L-ZS – ZS-M-LY.

 

MEDÁL – DAMIL, gyökátforg. A MEDÁLt egy nyakat körülövező DAMILlal rögzítik a nyakon. MeDáL – DaMiL hangváz: M-D-L – D-M-L.

 

MEDER – MERED, hangátvetés. Ha a MEDERnek nincs kivezetője, akkor a vizét kiMERED. MeDeR – MeReD hangváz: M-D-R – M-R-D.

 

MEDER – DERME, gyökátvetés. A MEDER egy behatárolt, önmagába befogadó keret, mint a bőr azaz DERME a testnek. MeDeR – DeRMe hangváz: M-D-R – D-R-M.

 

MEDER – MERED, hangátvetés. Ha a MEDER vize hideg, akkor a DERME szőre a hidegtől MERED. MeDeR – MeReD hangváz: M-D-R – M-R-D.

 

MEDÚZA – DUZAME gyökátvetés. Ebből kiérezhető ez a DUZAdMEg jelentés. De ugyanez a MEgDÚZAd szóban is.  MeDúZa – DuZZaD Meg hangváz: M-D-Z – D-Z-D-M-g

 

MÉH – HÍM, gyökfordítás. Az anyaMÉHet a HÍM termékenyíti meg. MéH – HíM hangváz: M-H – H-M.

 

MELLEK – KELLEM, teljes átfordítás. A női MELL KELLEMkeltő látvány. MeLLeK – KeLLeM hangváz: M-L-L-K – K-L-L-M.

 

MELÓDIA – DALLAM, teljes átfordítás. MELÓDIAaiDÓLEM, eredő alakja: DÓLEM – DALLAM. MeLóDia – DaLLaM hangváz: M-L-D – D-L-M.

 

MÉREG – REMEG, gyökátforgatás. A MÉREGnek már a gondolatára megREMEG az ember. MéReG – ReMeG hangváz: M-R-G – R-M-G.

 

MERENGŐ – REMEGNI, gyök-, hangátforgatás. A MERENGŐ REMEGNI kezd a megvalósulás reményétől, a beteljesülés gondolatától. MeReNGő – ReMeGNi hangváz: M-R-N-G – R-M-G-N.

 

MÉRGES – MORGÓS. A MÉRGES ember MORGÓS.
MéRGeS – MoRGóS hangváz: M-R-G-S – M-R-G-S.

 

MERKANTIL – MÉR KANTÁL. A MERKANTIL szellemű, beállítottságú ember gondolatban állandóan számvetésben volt.
MeRKaNTiL – MéR KaNTáL hangváz: M-R-K-N-T-L – M-R-K-N-T-L.

 

MESE – ESEM, teljes átfordítás. Miközben a MESÉt hallgatom, egyik ámulatból a másikba ESEM. MeSe – eSeM hangváz: M-S – S-M.

 

MESSIÁS – SEMMISSÉ, hang-, gyökátforgatás. A MESSIÁS szerepe SEMMISSÉ tenni a gonosz világuralmat, láthatatlan és látható uralkodóit, minden eddigi eredményeikkel együtt. MeSSiáS – SeMMiSSé hangváz: M-S-S-S – S-M-M-S-S.

 

MESTER – ISMERET, hangátforgatás. A MESTER legmagasabb, legkitüntetőbb cím volt. Mélyreható ISMERET nélkül nincs MESTER. A MESTERI és ISMERET szavak hangváza azonos. MeSTeR iSMeReT hangváz: M-S-T-R – S-M-R-T.

 

MESTERIT – TEREMTÉS, hangösszeforgatás.  Aki ISMERETből MESTERIT birtokol, az TEREMTÉSre képes.  MeSTeRiT TeReMTéS hangváz: M-S-T-R-T – T-R-M-T-S.

 

MÉSZÁROS – SZÉMÁRÓS, hangösszeforgatás. A MÉSZÁROS, eredetileg: METSZÁROS lehetett, aki SZÉTMARÓS. MeTSZáRoS – SZéTMaRóS hangváz: M-T-SZ-R-S – SZ-TM-R-S. Majd kiesett a T hang.

 

MESZTIK – METSZIK, hangátvetés.  A MESZTIKnél a két különböző vér METSZIK egymást. MeSZTiKMeTSZiK hangváz: M-SZ-T-K – M-T-SZ-K.

 

METSZEK – MESZTEK, hangátvet.  Aki METSZŐ, az OSZTÓ is, METSZEK, tessék, MESZTEK. MeTSZeK – MeSZTeK hangváz: M-T-SZ-K – M-SZ-T-K.

 

MÉTER – MÉRET, hangátvetés. Az ősiségben a MÉRETet MÉTERben is számították. MéTeR – MéReT hangváz: M-T-R – M-R-T.

 

MÉTER – TERMŐ, gyökátvetés. A MÉTERt a TERMŐföld MÉRETei megállapítására használták. MéTeR – TeRMő hangváz: M-T-R – T-R-M.

 

MÉTER – TEREM, hangösszeforgatás. MÉTERben MÉRTÉk a TEREM  MÉRETeit is.  MéTeR – TeReM hangváz: M-T-R – T-R-M.

 

MÉTERES – MÉRETES, hangátvetés. MÉTERESsel nagyobb, MÉRETES távokat is MÉRTEk. MéTeReS – MéReTeS hangváz: M-T-R-S – M-R-T-S.

 

MÉRETES – MESTERI, hangösszeforgatás. MÉRETES távok, területi számításokhoz már MESTERI tudásra volt szükség. MéTeReS – MeSTeRi –hangváz: M-T-R-S – M-S-T-R.

 

MÉRETES – ISMERET, gyökátvetés. MÉRETES nagyságokhoz nagyobb ISMERETre volt szükség.  MéReTeS – iSMeReT hangváz: M-R-T-S – S-M-R-T.

 

MÉZ – ZÖM, teljes átfordítás. A méhek a MÉZ ZÖMét a föld MEZén nyíló virágokról gyűjtik. MéZ – ZöM hangváz: M-Z – Z.M.

 

MÉZ – MEZŐ.  A MÉZ a MEZŐ kincse, az élelMEZés fontos eleme. MéZ – MeZő hangváz: M.Z – M.Z.

 

MÉZET – ZAMAT, gyökátforgatás.  A MÉZET a ZAMATja nyomán ismerik fel, osztályozzák. MéZeT – ZaMaT hangváz: M-Z-T – Z-M-T.

 

MÉZGA – MOZGÓ. A MÉZGA a növény héj alatt MOZGÓ nedve, a tavaszi éledező életének jele.  MéZGa – MoZGó hangváz: M-Z-G – M-Z-G.

 

MEZŐ – ZIMA telj. átfor. A nyári MEZŐ leveti zöld MEZÉt, és télire fehér MEZÉbe, ZIMÁba öltözik. MeZő – ZiMa hangváz: M-Z – Z-M.

 

MINDRA – ANDRÁM, hangátvetés. MINDRA = büszke. vagyok a szép, MANDRA = diszke ANDRÁMra. Ez az ANDREA és ANDRÁS, ANDORÁS, ENDRE nevek egyik névadó jellemzője, több más mellett. MiNDRa – aNDRáM hangváz: M-N-D-R – N-D-R-M.   

 

MINDRA – MANDRA. MINDRA azaz büszke vagyok az én gyönyörű, diszke MANDRÁmra, szerelmemre, szépségemre. MiNDRa – MaNDRa hangváz: M-N-D-R – M-N-D-R.

 

MINDRA – MONDRA. Van aki MINDRA, büszke a MONDRA, kiMONDOtt szép beszédére. MiNDRa – MoNDRa hangváz: M-N-D-R – M-N-D-R.

 

MINDRA – MÁNDRÓ. MÁNDRÓ = készétel, MÁNKÁLható. Az én diszke MANDRÁm finom MÁNDRÓt készít. MANDRa – MáNDRó hangváz: M-N-D-R – M-N-D-R.

 

MINDRA – MUNDÉR. MUNDÉR = öltözet. amit a DERMÁN, bőrömön viselek. MINDRA vagyok MUNDÉRomra. MiNDRa – MuNDéR hangváz: M-N-D-R – M-N-D-R.

MINDRA – DERMÁN, hang-, gyökátvetés.  Az én MANDRÁm, diszke szépségem MINDRA, büszke a DERMÁN, bőrén viselt ékeire. MiNDRa – DeRMáN hangváz: M-N-D-R – D-R-M-N.

 

MINDRA – MINDRE. MINDRA vagyok MINDRE, amim van. MiNDRa – MiNDRe hangváz: M-N-D-R – M-N-D-R.

 

MIRIGY – GYÜREM, teljes átfodítás. MiRiGY – GYüReM hangváz: M-R-GY – GY-R-M.

 

MIRIGY – RÜGYEM, gyökátforgatás. MIRIGY a RÜGY is. A fámon levő RÜGYEM, MIRIGYe. MiRiGY – RüGYeM hangváz: M-R-GY – R-GY-M.

 

MISSZIÓ – MESSZI. A MISSZIÓ MESSZIre küldetés.
MiSSZió – MeSSZi hangváz: M-SSZ – M-SSZ.

 

MOCSÁR – RAMOCSA, gyökátforgatás.  A MOCSÁR ősi neve: RAMOCSA. MoCSáR – RaMoCSa hangváz: M-CS-R – R-M-CS.

 

MOCSÁR – CSÖMÖR, gyökátforgatás.  A MOCSÁR CSÖMÖRítő látvány. MoCSáR – CSöMöR hangváz: M-CS-R – CS-M-R.

 

MOCSOKCSOMÓK, gyökátforgatás.  A MOCSOK sokszor CSOMÓKba gyűl, tömörül. MoCSoK – CSoMóK hangváz: M-CS-K – CS-M-K.

 

MOGORVA – MOROGVA, hangátvetés. A MOGORVA ember MORGÓ természetű. MoGoRVa – MoRoGVa hangváz: M-G-R-V – M-R-G-V.

 

MOGORVA – MORGÓVÁ, hangátvetés.  MOGORVA állapotú MORGÓVÁ válik. MoGoRVa – MoRGóVá hangváz: M-G-R-V – M-R-G-V.

 

MOROGVA – VAROGOM, teljes átfordítás. MOGORVÁn VAROGOM mondandómat.  MoGoRVa – VaRoGoM hangváz: M-G-R-V – V-R-G-M.

 

MOGYORÓ – GYOMORÉ, gyökátforgatás. MoGYoRó – GYoMoR hangváz: M-GY-R – GY-M-R.

 

MOGYORÓ – ROMOGY, gyökátvetés. A MOGYORÓ héját ROMOGYra kell törni, így jutunk a terméshez. MoGYoRó – RoMoGY  hangváz: M-.GY-R – R-M-GY.

 

MOKÁNYKEMÉNY, gyökátforgatás. A MOKÁNY ember KEMÉNYkedő alkat. MoKáNY – KeMéNY hangváz: M-K-NY – K-M-NY.

 

MOKÁNY – MENYKŐ, hangátvetés. MOKÁNYul becsapódik, bevág a MENYKŐ. MoKáNY – MeNYKő hangváz: M-K-NY – M-NY-K.

 

MÓLÓ – OMOL, hangátvetés. A MÓLÓn összeOMOLnak a hullámok. MóLó – oMoL hangváz: M-L – M-L.

 

MONY – NYOM, teljes átfordítás. A MONY NYOMásával válik a lány MENYecskévé. MoNY – NYoM – MeNY hangváz: M-NY – NY-M – M-NY.

 

MONY – MONY. A MONY beNYOMásától születik a kis MONY.   MoNY – NYoM – MoNY hangváz: M-NY – NY-M – M-NY.

 

MÓRES SIMÁRA, teljes átford. A MÓRESre oktatás szerepe – a ROMOS, lepusztult viselkedést elkerülendő céllal – a gyermeket erkölcsileg SIMÁRA csiszolni.  MóReS – RoMoS – SiMáRa hangváz: M-R-S – R-M-S – S-M-R.

 

MORÁLROMOL, gyökátforgatás. MORÁL nélkül megROMOL a nép, s elsüllyed, züllötté válik. MoRáL – RoMoL hangváz: M-R-L – R-M-L.

 

MOSOLY – SOMOLY, gyökátforg. A MOSOLY édes, a SOMOLY savanyú, a SOM savanykás ízét idéző. MoSoLY – SoMoLY hangváz: M-S-LY – S-M-LY.

 

MUNKA – NEKEM, gyökátforgatás. Egyes szám első személyben: NEKEM a MUNKA az első. MuNKa – NeKeM hangváz: M-N-K – N-K-M.

 

MUNKA – MENEK. A barcasági csángók őrzik a MENNI ige N hangos ősi változatát: én MENEK. MuNKa – MeNeK hangváz: M-N-K – M-N-K.

 

MUNKA – KINEMA, hangösszeforgatás. A MUNKA mozgás. Az ősi KINEMA szó őrzi ezt. MuNKa – KiNeMa hangváz: M-N-K – K-N-M.

 

MUNKA – KIMENŐ, hangösszeforgatás. MUNKÁhoz KIMENŐ ruhát használ, amely védi tewstét. MuNKa – KiMeNő hangváz: M-N-K – K-M-N.

 

MUNKA – MÁNKA. A MUNKA a betevő falat, a MÁNKA. Aki nem MUNKÁl, az nem MÁNKÁl! MuNKa – MáNKa hangváz: M-N-K – M-N-K.

 

MUNKA – MONKA. A MENŐK, emberek, utódaikért, a MONYKÁikért MUNKÁlnak. MuNKa – MeNőK – MoNKa hangváz: M-N-K – M-N-K –M-N-K.

 

MUNKA – NÉMÁK, hangösszeforgatás. A jókedvvel végzett MUNKA alatt nem lehettek NÉMÁK. Mondhatták így: ÉNEKEM száll a légben. MuNKa – NéMáK – éNeKeM hangváz: M-N-K – N-M-K – N-K-M.

 

MUNKA – NÁKOM, hangátvetés.  MUNKÁban legyen NÁKOM, ivóvizem is. MuNKa – NáKoM hangváz: M-N-K – N-K-M.

 

MUNKA – MANKÓ. A MUNKA segédeszközei sok MANKÓ, azaz nyeles szerszám. MuNKa – MaNKó hangváz: M-N-K – M-N-K.

MUNKA – MONÓK. Aki MONÓKol, az is MUNKÁl. Az ősnyelvi fordítottja – EKONÓM.  MuNKa – MoNóK hangváz: M-N-K – M-N-K.

 

MUNKA – NOMOK, gyökátford. KEMÉNY MUNKA után jó NYOMOK maradnak. MuNKa – NYoMoK hangváz: M-N-K – NY-M-K.

MUNKA – KEMÉNY, hangösszeforgatás.  MUNKÁlni csak KEMÉNYen érdemes.  MuNKa – KeMéNY hangváz: M-N-K – K-M-NY.

 

MUNKA – KÉMÉNY, hangösszeforgatás. Ősrégi mondás: Csak ojan messze menny MUNKÁba, míg még a KÉMÉNt láthatod. MuNKa – KéMéN hangváz: M-N-K – K-M-N.

 

MUNKA – KÖMÉNY, hangösszeforgatás.  A gondos asszony szavai: Semmit se ér a MUNKÁd, ha KÖMÉNt nem vetöttél! MuNKa – KöMéN hangváz: M-N-K – K-M-N.

 

MUROK – KARÓM, teljes átfordítás. Akkora MUROK legyen, mint a KARÓM. MuRoK – KaRóM hangváz: M-R-K – K-R-M.

 

MUROK – MERKE. A SZEM egy másik megnevezése MERKE, MERKŐ lehetett. MuRoK – MeRKe hangváz: M-R-K – M-R-K.

 

MUROK – REMEK, gyökátforgatás.  A MUROK REMEK konyhakerti növény,jó táplálék. MuRoK – ReMeK hangváz: M-R-K – R-M-K.

 

MUSTRA – MESTERI.  A MUSTRA, mint mintakép csak MESTERi munka lehetett. MuSTRa – MeSTeRi hangváz: M-S-T-R – M-S-T-R.

 

MUSTRA – MOSOTTRA. A MUSTRÁn csak a MOSOTTRA tiszta megy át. MuSTRa – MoSoTTRa hangváz: M-S-T-R – M-S-T-R.